Archive for Term: Bald Caps

 • Kryolan Glatzan Bald Cap
  kr. 200,00

  Glazan Bald Cap er en specielt tynd, men holdbar plast bald cap, fremstillet af det flydende bald cap materiale Glatzan. Denne bald cap fås i 2 størrelser små og store. Glatzan Bald Cap placeres på modellen og er skåret til så den passer til hovedet. Kanterne sikres derefter med Mastix Spirit Gum, begynd med panden, derefter nakken, og endelig i tindingerne og i ørerne. Når den sidder rigtigt, kan kanterne glattes ud med fortykket latex eller klæbemiddel (til øjenvipper), inden makeup'en påføres. Selv om enhver make-up kan bruges, anbefaler vi specielt fedtfarver til gummiartikler. Som sidste trin anvendes Translucent Powder omhyggeligt på makeup'en.

 • Kryolan Glatzan matt 500 ml-
  kr. 390,00

  Glatzan Matt is the matt version of Glatzan L for the last coat, to achieve a matt effect. Glatzan Matt is applied thin and uniformly by brush as the last layer on thoroughly dried Glatzan L. Details: 500 ml

 • Kryolan Glatzan L 1000 ml-
  kr. 660,00

  Glatzan L is a liquid synthetic material for creation of ultra-thin bald caps. In a well-ventilated room, Glatzan is thinly and uniformly applied by brush to a head form and allowed to dry. After the surface has dried, this procedure should be repeated at least three times, in order to reach the required material thickness. The outer borders of the cap, however, should consist of only 1 or 2 layers, to provide an especially thin edge for fine transitions. After application of the last layer, the bald cap should be allowed to thoroughly dry all the way through (for 6-12 hours). It can then be thoroughly powdered and carefully removed from the head form. The removal process should start at the nape of the neck and then proceed slowly in the direction of the forehead. Bald caps created in this way should be used only after the fumes have completely dispersed, and after there is no greatly noticeable smell of solvent. Details: 1000 ml

 • Kryolan Glatzan Bald Cap Uncolored large-
  kr. 200,00

  Glatzan Bald Cap is a especially thin but tear-resistant plastic bald caps, made from the liquid bald cap material Glatzan. This bald cap is available in 2 sizes small and large. Glatzan Bald Cap is placed onto the model and is cut to fit the head. The edges are then secured with Mastix Spirit Gum, beginning with the forehead, then the nape of the neck, and finally at the temples and at the ears. When the plastic cap sits correctly, the edges can be smoothed out with thickened latex or Eyelash Adhesive, before make-up is applied. Although any make-up can be used, we particularly recommend special greasepaint for rubber items. As final step, Translucent Powder is carefully applied to the make-up. Details: size large

 • Kryolan Glatzan L 1000ml
  kr. 720,00

  Glatzan L er et flydende syntetisk materiale til dannelse af ultra-tynde bald caps. I et godt ventileret rum påføres Glatzan tyndt og ensartet med pensel på hovedformen og får lov til at tørre. Efter at overfladen er tørret, skal denne procedure gentages mindst tre gange for at nå den ønskede materialetykkelse. De ydre grænser af hætten skal dog bestå af kun 1 eller 2 lag, for at give en særlig tynd kant for flotte overgange. Efter påføring af det sidste lag skal hætten have lov til at tørre helt igennem (i 6-12 timer). Den kan derefter grundigt pudret og forsigtigt fjernes fra hovedformen. Fjernelsesprocessen skal starte ved nakken og derefter langsomt fortsætte i retning mod panden. bald caps skabt på denne måde bør kun bruges, efter at dampene er fuldstændigt fordampet, og efter der er ingen stærkt mærkbar lugt af opløsningsmiddel.