Archive for Term: Powdered Blood

 • Ben Nye Mass Casualty Blood Powder
  kr. 230,00

  Ben Nye Blood Powder gives you large quantities of fake blood quickly, and especially good when space is tight. Used by special FX artists in film and television as well as professionals such as medical doctors or military doctors in training & simulations. One 3oz Mass Casualty Powder jar converts into a 1 gallon / 4.5 litres of regular consistency realistic blood. More can be made by adding more water creating thinner blood and vice versa. Simply mix with water. The versatile formula can be thinned or thickened by using more or less water. You can also substitute water with corn syrup or mixing liquid. Washes from most fabrics and surfaces, though spot testing is highly recommended before use. Made in the USA.

 • Kryolan Blood Powder 100g
  kr. 223,00

  PRODUKTKODE: 04121/00 DETALJER: 100 g

  Blood Powder giver dig mulighed for realistisk at simulere et udseende af pludselige blodige effekter. Et godt eksempel på brug er et blødende sår på scenen eller i en film, mens kameraet kører. Blood Powder skal påføres tyndt og ensartet på den ønskede, tørre del af skuespillerens hud. Det anvendes bedst ved brug af en powder puff eller powder brush. Instant Blood powder påført på denne måde er næsten usynligt indtil dette tidspunkt. Området som skal simulere såret belægges derefter med et vådt medium: for eksempel fortyndet transparent gelé eller glycerin fortyndet med vand. Dette produkt påføres så i kontakt med det område af huden dækket med Blood Powder. Et sivende sår af kunstigt blod vil så straks komme til syne, med en mængde afhængig af mængden af fugt der påføres. Blood Powder er fremstillet med opløseligt farvestof og kan ikke fjernes fra tekstilstof. Det kan kun fjernes fra nogle overflader med vanskeligheder. For at forhindre farvning af skuespillerens hud skal Blood Powder påføres på hud der først er påført et beskyttende lag af greasepaint.

 • Kryolan Blood Powder 100g
  kr. 250,00

  Blood Powder allows you to realistically simulate the sudden appearance of bloody effects. One good example of applications is a bleeding wound on the stage, or in a film while the camera is running. Blood Powder should be applied thinly and uniformly to the required, dry section of the actor?s skin. It can be applied best by a powder puff or powder brush. Instant Blood Powder applied in this way is virtually invisible until this point in time. The object intended to inflict the simulated wound is then coated with a wet medium: for example, diluted transparent jelly or glycerin diluted with water. This object is then placed in contact with the area of the skin covered with Blood Powder. A trickle of artificial blood will then immediately appear, with the amount depending on the amount of moisture applied. Blood Powder is manufactured with soluble coloring matter and cannot be removed from textile fabrics. It can be removed from some surfaces only with difficulty. In order to prevent staining of the actor?s skin, Blood Powder should be applied to skin that has been first provided with a protective shield of greasepaint.

 • Kryolan Blood Powder 10g
  kr. 75,00

  PRODUKTKODE: 04120/00 DETALJER: 10 g

  Blood Powder giver dig mulighed for realistisk at simulere et udseende af pludselige blodige effekter. Et godt eksempel på brug er et blødende sår på scenen eller i en film, mens kameraet kører. Blood Powder skal påføres tyndt og ensartet på den ønskede, tørre del af skuespillerens hud. Det anvendes bedst ved brug af en powder puff eller powder brush. Instant Blood powder påført på denne måde er næsten usynligt indtil dette tidspunkt. Området som skal simulere såret belægges derefter med et vådt medium: for eksempel fortyndet transparent gelé eller glycerin fortyndet med vand. Dette produkt påføres så i kontakt med det område af huden dækket med Blood Powder. Et sivende sår af kunstigt blod vil så straks komme til syne, med en mængde afhængig af mængden af fugt der påføres. Blood Powder er fremstillet med opløseligt farvestof og kan ikke fjernes fra tekstilstof. Det kan kun fjernes fra nogle overflader med vanskeligheder. For at forhindre farvning af skuespillerens hud skal Blood Powder påføres på hud der først er påført et beskyttende lag af greasepaint.